Det er behov for å rekruttere til medlemmer som kan være med å delta i driftsgruppa.

Snittalderen i gruppa er i dag meget høy og noen av deltagerne har i flere år ytret ønske om avlastning.

Foreningen ønsker medlemmer som har lyst å delta sammen med driftsgruppa og være en del av de tillitsvalgte i foreningen.

Vi søker fortrinnsvis medlemmer som praktisk anlagt og kan håndtere verktøy.

I tillegg til medlemmer som har lyst og anledning etter arbeidstid , ønsker vi også medlemmer som har anledning å være med på dagtid , slik at vi har noen som kan være med driftsleder i prosjekter på dagtid.

Drifts gruppen blir jevnlig invitert på møter og arrangementer , også sosiale,  sammen med styret og er med på å forme foreningens fremtidsplaner.

 

Vil du vite mer om driftsgruppa , eller melde deg til tjeneste,  ta en telefon til Chornelius på telefon  916 83 821