Foreningen hadde i 2020 et tilfelle av båtvelt der krakk ble tatt vekk for påføring av bunnstoff og det var ingen andre krakker som tok opp belastningen på denne siden.

Det resulterte i at båten veltet, med påfølgende resultat at båten ble kondemnert . Heldigvis unngikk vi person skader.

Dette er en hendelse der lykken er større enn forstanden.

BÅTEIER MÅ FORSIKRE SEG OM AT BÅTEN STÅR STØTT UNDER ALLE FORHOLD UMIDDELBART ETTER AT DEN ER PLASSERT, FØR MAN GÅR OM BORD OG I HELE OPPLAGSPERIODEN! Støtter må ikke løsnes/fjernes uten at tilstrekkelig ny oppstøtting er plassert.