UTLEIE AV KLUBBHUS:
Foreningen eier et flott klubbhus som kan leies av medlemmene. Lokalet er på ca. 80
kvm, har stort kjøkken, gode toalettforhold og nok utstyr og plass til ca. 40
personer oppdekket.

Kontakt klubbhus@jb-forening.no for opplysninger om tilgjengelighet.

Informasjon om utleie til medlemmer i foreningen.
Det forekommer at utenforstående ønsker å leie i et medlems navn for å få lokalet til
medlemspris. Dette tillates kun til nærmeste familie. Les mer i håndboka eller i leieavtalen.

Leieavtale