Foreningens områder er primært avsatt til opptak og lagring av båter. Foreningen ser det derfor ikke som sin oppgave å holde parkeringsplass for medlemmenes biler.

  • PARKERING SKAL KUN SKJE PÅ OPPMERKEDE PLASSER SOM IKKE ER AVSTENGT!
  • HUSK AT DU PARKERER PÅ ET OMRÅDE BEREGNET FOR BÅTPUSS.
  • PARKER IKKE SLIK AT DU KAN FÅ SKITT, BUNNSTOFF OG LIGNENDE PÅ BILEN.
  • Oppmerkede plasser som er sperret med skilt eller sperrebånd /betongkasser kan ikke benyttes.
  • Havnekontoret har styrets fullmakt til å fjerne biler som er til hinder for eiers regning og ansvar. Dette vil typisk være biler som står på avsperrede plasser, i kranens kjørebane (se skisse i midten av heftet), på servicekai, spyleplass   og jolleplass samt andre plasser som ikke er avmerket spesielt for parkering.
  • Husk at selv om det er god plass både når du drar ut med båten og kommer tilbake, vet du ikke hvor god plass det var mens du var bortreist.

  Parkering av tilhengere

  • Det er opprettet et begrenset område for parkering av båthengere. Størrelsen på plassen vil bli tilpasset foreningens behov i de forskjellige sesongene.

Reglene framgår av skiltet under:

  • Det er kun hengeren som kan stå på plassen. Bilen må kobles av og plasseres på vanlig parkeringsplass.
  • Når avsatt område er fullt er det ikke tillatt å plassere hengeren på foreningens område.
  • Lagring forøvrig av hengere med eller uten båt på båtforeningens område er ikke tillatt.