ÅRSMØTE 2022.

Årsmøtet er nå digital gjennomført ved hjelp av løsningen som OBOS har gitt til alle foreninger og lag.

De kommentarene som ble lagt inn i løpet av møtet,  vil bli behandlet i de neste styremøter.

Tusen takk for deltagelsen

For styret
Terje Løland
Leder Jåttåvågen Båtforening

Fullstendig protokoll finner dere her