ÅRSMØTE 2024.

Årsmøtet er nå gjennomført.

De kommentarene som ble notert i løpet av møtet,  vil bli behandlet i de neste styremøter.

Tusen takk for deltagelsen

For styret
Terje Løland
Leder Jåttåvågen Båtforening

Protokoll finner dere her