OPPSLAGSTAVLE

 

ÅRSMØTE 2022.

Årsmøtet er nå digital gjennomført ved hjelp av løsningen som OBOS har gitt til alle foreninger og lag. De kommentarene som ble lagt inn i løpet av møtet,  vil bli behandlet i de neste styremøter.

Tusen takk for deltagelsen

For styret
Terje Løland
Leder Jåttåvågen Båtforening

Fullstendig protokoll finner dere her

_____________

Tilbud til medlemmene som foreningen har fått tilsendt finner dere her

Søknad om medlemskap 

 

HÅNDBOKEN

Her kommer LIVE webkamera!