Enhetsnr.: 971 340 053

Adresse: Gamle Jåttåvågen 69, 4020 STAVANGER

Postadresse: Gamle Jåttåvågen 69, 4020 STAVANGER

Telefon: 51 57 56 60
Mobiltelefon: 900 77 005
E-postadresse: havnekontor@jb-forening.no
Driftsleder: Rune Myklebust
Mobiltelefon: 900 77 005
KONTORTID: Torsdag 16.00 – 18.00 i perioden april-oktober
Arbeidstid: Mandag – fredag 08.00- 15.30

Organisering: Styret, som består av leder, 4 styremedlemmer og to vara-medlemmer har det overordnete ansvar for at de lover og forskrifter foreningen er underlagt overholdes. Driftsleder er underlagt styret ved leder og har ansvar for og gjennomfører den daglige drift av foreningen. Foreningen er medlem av Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF).

Havnen ble tatt i bruk våren -92 og har ca. 360 båtplasser fordelt på ca. 1200 bryggemeter.
Opplagsplassen rommer 80 – 90 båter. For øvrig har foreningen klubbhus og diverse bygninger tilknyttet daglig drift.
Ryfylke Friluftsråd og gandsfjord seilforening har tilhold på samme område som foreningen.

Maskiner og utstyr
3 tonn gaffeltruck, Wise 25 tonn selvgående portalkran. Kapasitet for båter opptil 25 tonn med maks bredde 4,4 m.

Utstyr og lokaler til disposisjon for medlemmene:
Klubbhus til bruk ved møter og annet. Leies ut til arrangement. Havnekontor og messe.
Østre ving på kranhall, andre etasje. Kaffe, internett og minikjøkken.

Toalett og dusjbrakke
Ved Klubben, fjellet ved minneplassen. Tilgang fås ved å henvende seg til havnekontoret og få koden til brakken.

Maste- og jollekran Max. last 250 kg (ikke godkjent for personløft).

Mastestativ. Bak kranhall. Til vinterlagring av master tilhørende båter som står på land.
Mastene skal merkes med medlemsnummer.

Mastevogn. Står parkert ved mastestativ og skal settes tilbake dit etter bruk!

Snekkerbod/verksted. Vestre ving på kranhall. Inneholder høvelbenker, bygningssag og verksted.
Kan være stengt i perioder.

Miljøcontainer For farlig avfall. Plassert på spyleplass. Utstyrt med kodelås.
Regler for bruk er oppslått ved de forskjellige fasiliteter. Tilgang fås ved å henvende seg til havnekontoret og få koden til låsen.

Miljø og sikkerhet

Regelverk for bruk og arbeid i havna og på opplagsplass er utarbeidet og finnes i denne boka.
Det er også montert livbøyer og brannslukningsapparat i hele havna med 50-100 meters mellomrom samt redningsledere på enden av alle flytebryggene og på flere utriggere.

DRIFTSUTVALG

Forumet ledes av et styremedlem og består for øvrig av tre til fem medlemmer samt kranførere. Styrets representant og de tre andre medlemmene utpekes av styret på første styremøte etter årsmøtet. Samtlige medlemmer i forumet betraktes som tillitsvalgte.

Forumet har følgende mandat:

I samarbeid med driftsleder å bidra til:

  • Kontroll og vedlikehold av havnens innretninger
  • Kontroll av strømforbruk/kabler
  • Kontroll av fortøyninger/strekkavlastere
  • God kommunikasjon med medlemmene

Driftsforumet har ansvar for planlegging og gjennomføring av dugnad og deltar på disse.

KRANFØRERE

Det er fortrinnsvis driftsleder som skal kjøre foreningens kran. I tillegg er det op-pnevnt krankjørere for å avlaste i travle perioder og ved sykdom. Disse utfører krankjøring kun etter avtale med havnekontor/driftsleder.

UTLEIE AV KLUBBHUS

Foreningen eier et flott klubbhus som kan leies av medlemmene. Lokalet er på ca. 80 kvm, har stort kjøkken, gode toalettforhold og nok utstyr og plass til minimum 40 personer oppdekket. Ta kontakt med Havnekontoret for leie. Priser på leie og booking fåes ved å sende en mail til klubbhus@jb-forening.no