Behandlingsgrunnlag og samtykke

Når vi samler inn personopplysninger som er nødvendige for å gjennomføre aktiviteter i forbindelse med ditt medlemskap, eller bestillinger av tjenester, vil vi ikke be om et særskilt samtykke utover avkryssingen  i medlemsskjema. Jåttåvågen båtforening behandler opplysninger om deg innenfor rammen av reglene i personopplysningsloven og andre særskilte lovregler om behandling av personopplysninger.

Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Personopplysningene dine,  får vi direkte fra deg når du melder deg inn i foreningen, får båtplass,  bestiller opptak& vinteropplag eller leie av klubbhus.
Vi håndterer følgende personopplysninger:

  • Opplysninger som: Navn, adresse, telefonnumre, e-postadresse, yrke og fødselsdato.
  • Opplysninger knyttet til båt, Navn, størrelse, modell, merke og forsikrings informasjon.
  • Andre opplysninger, som f. eks strøm forbruk, medlemskap i KNBF og kjøp av varer.

Behandling av dine personopplysninger

Vi behandler dine personopplysninger ut fra foreningens administrative behov. I praksis dreier dette seg om:

  • Verifisering av medlemmer
  • Administrasjon av medlemmer og deres tilknytning til foreningen, herunder fakturering av medlemsavgift og kjøp av tjenester.
  • Innmelding KNBF.
  • Gi deg løpende informasjon om aktiviteter i foreningen og informasjon knyttet til ditt medlemskap.
  • Behandle henvendelser fra deg

Vi gir ikke fra oss opplysninger om deg til andre parter med mindre slik utlevering er lovbestemt, nødvendig for å oppfylle en avtale med deg, eller for å fremholde et krav mot deg. Tilgang til deler av dine personopplysninger er begrenset til ansatte, styret og valgkomite. Alle ansatte, styre-medlemmer og valgkomite har taushetsplikt om alt vedrørende ditt medlemskap. Det stilles samme krav til sikkerhet og konfidensialitet hos våre eksterne leverandører som hos oss selv. Jåttåvågen Båtforening benytter i noen tilfeller, i likhet med andre foreninger, ulike leverandører for å levere tjenester som kan medføre innsyn i medlemslister. Slike tredjepartsleverandører kan få ansvar for å behandle personopplysninger i den grad det er relevant for oppdraget.

Informasjonssikkerhet

Sikkerhet og konfidensialitet rundt behandlingen av dine personopplysninger er ivaretatt for foreningens virksomhet. Redusert tilgang, samt at det benyttes brukernavn og passord for alle applikasjoner som kan inneholde medlemsopplysninger.

Svar på personvernspørsmål

Du kan få tilgang til dine personopplysninger hos oss når som helst. De aller fleste av disse opplysningene vil du i fremtiden finne gjennom Min Side. For å få tilgang til andre opplysninger som vi har registret på deg, eller om du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger, kan du ta kontakt med oss.

Overvåking

Data fra overvåkningsanlegget kan kun utleveres politiet. Data fra overvåkningsanlegg slettes automatisk etter 7 dager. Dersom det er sannsynlig at et opptak vil bli utlevert til politiet, kan opptaket oppbevares i inntil 30 dager.  Data fra overvåkingsanlegget kan ikke offentliggjøres eller publiseres.

Sletting av medlemsinformasjon.

Medlemsopplysninger lagres ikke lenger enn det som er nødvendig for at foreningen skal gjennomføre formålet med behandlingen. Opplysningene er knyttet til foreningens regnskap og lagres minimum som primær dokumentasjon i henhold til bokføringslovens § 13.