Det arrangeres to dugnader hvert år. Dugnadene organiseres bryggevis slik at bryggene har ansvaret for disse hvert sitt år.
Driftsutvalget leder arbeidet. Ta med arbeidsklær. Møteplikt.

For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at det vil bli innkrevd en avgift i henhold til foreningens regler av de som ikke møter til minst en av de innkalte dugnader. Denne blir fakturert sammen med årsavgiften i januar.

VEL MØTT OG PÅ FORHÅND TAKK FOR INNSATSEN!