Velkommen som medlem i Jåttåvågen båtforening!

Det er viktig at du leser igjennom håndbok og vedtekter og setter deg inn i det som angår ditt medlemskap, havnen og fasilitetene knyttet til denne. Båtforeningen er en ideell organisasjon som leier grunn og havneområde av Stavanger kommune og disponerer det i henhold til avtaler om leie og drift. Det er derfor ingen som «eier» en båtplass i havnen, man har rettigheter til den i henhold til foreningens regler og vedtekter, som er godkjent av Stavanger kommune.

Det er kun en fast ansatt driftsleder i foreningen. For øvrig er aktiviteter og oppgaver basert på frivillig engasjement fra medlemmene, og det er avgjørende at alle medlemmene med båt i havnen tar del i dugnader og andre aktiviteter og dermed er med på å sikre en god og kontinuerlig drift av forening og havn for seg selv og fremtiden. Styret og driftsgruppa er også frivillige tillitsvalgte.

Alle medlemmer bør sjekke hjemmesiden jevnlig, på lik linje med båten i havnen!

Her på hjemmesiden finner du alltid oppdatert informasjon om bl.a. priser i båthavnen – årsberetning – styrets beretning – presentasjon av styret – driftsutvalget – vedtekter – opptaks- og sjøsettingsskjema, tider for dugnad og annen viktig informasjon.

Se også foreningens facebookside.

Miljø, sikkerhet og trivsel – er viktige faktorer i foreningen og havna

Alle medlemmer skal føle seg velkommen i forening og havna. Det er viktig at alle følger foreningens gjeldende vedtekter og regler slik at vi fortsetter å være en veldrevet forening for alle medlemmer.

Det er kommet en rekke nye offentlige pålegg innen miljø og sikkerhet.

Det er viktig at du setter deg inn i disse og ikke minst følger dem. Fra 2014 ble alle medlemmer med båtplass pålagt en egen miljøavgift av kommunen, som foreningen selv disponerer til diverse miljø- og sikkerhetstiltak etter godkjenning fra Faglig råd..

Det skal være trygt å ferdes i havnen og på sjøen

Vi håper at hjemmesiden sammen med håndboken kan fungere som lett tilgjengelige oppslagsverk.

Vi har også tatt med viktig informasjon fra KNBF, Redningsselskapet og Ryfylke Friluftsråd.

Hilsen Styret i Jåttåvågen Båtforening