Velkommen som medlem i Jåttåvågen båtforening!

Det er viktig at du leser igjennom håndboken slik at du kan sette deg inn i alt som angår ditt medlemskap, om havnen og fasilitetene knyttet til denne. Båtforeningen er kommunal, dvs området eies av Stavanger kommune, men disponeres av foreningen. Derfor er det ingen som «eier» sin båtplass, man disponerer den etter Havnekontorets henvisning og styrets godkjenning slik at havnens totale kapasitet blir ivaretatt.

Foreningen er basert på frivillig engasjement fra medlemmene. Styret og driftsutvalget er frivillig. Det er kun driftslederen som er fast ansatt i foreningen. Derfor er det avgjørende at alle medlemmene med båt i havnen tar del i dugnader og andre aktiviteter og dermed er med på å sikre en god og kontinuerlig drift av foreningen og havnen for fremtiden.

Håndboken er fast og vil ikke bli utgitt hvert år. All oppdatert informasjon som priser, årsberetning, opptaks- og sjøsettingsskjema, tider for dugnad og annen viktig informasjon finner du på nettsidene. Alle medlemmer bør sjekke nettsiden jevnlig, på lik linje med båten i havnen!

Miljø, sikkerhet og trivsel – er viktige faktorer i JBF

Alle medlemmer skal føle seg velkommen i foreningen og havnen. Det er viktig at alle følger foreningens gjeldende vedtekter og regler som er vedtatt av generalforsamlingen. Dette er for at vi fortsatt skal være en veldrevet forening for alle medlemmene.

Det er kommet en rekke nye offentlige pålegg innen miljø og sikkerhet. Derfor er det viktig at du setter deg inn i disse og ikke minst følger dem. I 2014 ble alle medlemmer med båtplass pålagt en egen miljøavgift av kommunen, men som foreningen disponerer til diverse miljøtiltak.

Det skal være trygt å ferdes i havnen og på sjøen.

Hilsen Styret i Jåttåvågen Båtforening