Mer informasjon kommer her etter hvert

Kontakt person for gruppa er : Chornelius Aareskjold Rød

Drifts gruppa består i dag av :

Fornavn Etternavn Mobilnr Epost
Torstein Omdal 90786687 omdaltorstein@gmail.com
Sven Andersen 48135377 sven52.andersen@gmail.com
Jens Byberg 92097473 jens.byberg@hotmail.com
Ole Tom Tufte 97129037 ott@ryfri.no
Thor Inge Amble 47645005 tingeamb@gmail.com
Steinar Skadberg 47518856 pingoboat@lyse.net
Terje Jansen 48045246 terje.jansen46@gmail.com
Arthur-Olav Hatleskog 93211020 arthur-olav.hatleskog@lyse.net