Mer informasjon kommer her etter hvert

Kontakt person for gruppa er : Chornelius Aareskjold Rød

Drifts gruppa består i dag av :

Fornavn Etternavn Mobilnr Epost
Chornelius A. Rød 91683821 chornelius@nyland.no
Ole Tom Tufte 97129037 ott@ryfri.no
Thor Inge Amble 47645005 tingeamb@gmail.com
Steinar Skadberg 47518856 pingoboat@lyse.net
Terje Jansen 48045246 terje.jansen46@gmail.com
Arthur-Olav Hatleskog 93211020 arthur-olav.hatleskog@lyse.net