Til medlemmer av Jåttåvågen båtforening.
Det er nå en stund siden korona pandemien, og det er på tide å få gang på våre temakvelder og sosialt samvær for våre medlemmer igjen.
Dere er herved invitert til en temakveld som vil finne sted i klubbhuset 29 April kl. 18:00 til 21:00.
Dette er en flott anledning til å samle seg, utveksle erfaringer og lære mer om båtliv og miljø utfordringer.
Denne gang får vi til en presentasjon av Cilie Brewster hos Ecofiber som vil fortelle oss om hvordan denne ordningen har utviklet seg fra oppstarten og hva forskning og utvikling har ført til i dag,
Svein Morten Kollsgård, fra Kolibris as presentasjon av bunnstoffbehandling med Coppercoat, og utvalgte båtpleieprodukter.
Hans Olav Sandvoll fra Ryfylke friluftsråd kommer og gir oss nytt fra Ryfylke og friluftsrådets siste aktiviteter.
Det serveres kaffe, mineralvann og kaffemat. JBF Caps kan kjøpes til selvkost pris, 135,-
Vi avslutter med sosialt samvær .
Vel møtt
Mvh
For Styret
Terje Løland
Leder