Hei, kjære medlemmer

Den offisielle strandryddeuka tar sted 11- 19. september og vi ønsker derfor å informere våre medlemmer om hvordan de kan bidra til å et renere hav.

Hvor får jeg ryddeutstyr:

Hva skal jeg gjøre med avfallet som samles inn?

I Rydde får du forslag til lokale avfallsmottak i ditt nærmiljø. Dersom det ikke kommer noen forslag opp, ta kontakt med ditt lokale avfallsselskap for å avtale avfallshåndtering.

Hvis ditt lokale selskap ikke henter eller tar imot marint avfall vederlagsfritt, finnes det en rekke løsninger avhengig av lokale forhold:

  • Ta kontakt med kommunen for informasjon og veiledning med hensyn til håndtering av marint avfall.
  • Friluftsrådene bistår ofte med tips og råd knyttet til avfallshåndtering lokalt.
  • Skjærgårdstjenesten, Redningsselskapet og Kystvakten er blant aktørene som kan bistå med transport av marint avfall hvis de har ledig kapasitet.
  • Utvalgte oppdrettsanlegg stiller seg til disposisjon for henting av marint avfall.
  • Ragn-Sells henter og tar imot marint avfall vederlagsfritt i områder der selskapet har anlegg.
  • Hvis du skal rydde på Jæren kan du benytte Jæren friluftsråd og Ryfylke friluftsråd sine ryddestasjoner.
  • Frivillige, kommuner og andre som har bidratt til frivillig opprydding kan søke refusjon for utgifter til transport og innlevering av marint avfall, og til transport av frivillige fra og til ryddeaksjon. Søknad til Refusjonsordningen finner du på ryddenorge.no, i menyen oppe til venstre.
  • Avfallsselskaper finner søknad til Refusjonsordningen for avfallsselskaper inne på sin avfallsbruker.

Til slutt er det bare å registrere ryddeaksjonen i Ryddenorge.no så kan alle se det fantastiske bidraget dere har gjort for å holde havet vårt rent og friskt😊

Beste hilsener,

Ulrik Håheim Johnsen

Prosjektleder Marin Forsøpling

Telefon: (+47) 95051162

Mail: ulrik.haaheim.johnsen@ryfri.no