Dagens – og gårdsdagens – ordning med tilhengerparkering endres. Det merkes nå opp og nummereres inntil 14 stk 2,5 meter brede `tørre` båtplasser der hengerparkeringen er i dag. Plassene leies ut til medlemmer som ikke har båt i havna.

Foreningens vanlige ansiennitetsregler gjelder ved tildeling.

Første tildelingsrunde blir i uke 20, så meld interesse snarest, sammen med total lengde på tilhenger med båt.

Kostnad pr plass blir 2.902,50/år i 2023.

Samme regler og samme priser som for båtplasser på flytebryggene gjelder, dog med tillegg av reglene under her:

Max. lengde på tilhenger med båt er generelt 8 meter. Det er et par plasser som har max lengde 9 meter.

Det tillates å ha båten på hengeren. Ingen del av tilhenger eller båt må stikke ut  over asfaltkanten.

Både tilhenger og båt må være registrert på medlemmet. Tilhenger med eller uten båt kan stå hele året.

Det vil bli satt opp skilt om at kun den som har betalt for parkering kan benytte plassen.

 

HENGERE UTEN RETTIGHET TIL PLASS  VIL BLI FJERNET FOR EIERS REGNING!