I henhold til § 11 i vedtekter for Jåttåvågen båtforening, innkaller styret med dette til årsmøte i Jåttåvågen Båtforening.
Årsmøtet avholdes i klubbhuset torsdag 26. Januar 2023 kl. 19.00.
Saker som ønskes fremmet av medlemmene må være styret i hende innen 18. januar 2023.
Styret gjør oppmerksom på at fristen for vedtektsendringsforslag utgikk 31/12/22, ref. § 14.
Årsberetning, revidert årsregnskap, valgkomiteens forslag og saker fremmet av styre og medlemmer vil bli lagt ut i messa fra torsdag 20. januar 2023.
Valgkomiteens formann er Anders Haga Tlf 48120689  . Aktuelle kandidater kan meldes ham.
Jåttåvågen 2. januar 2023
For styret
Terje Løland

Leder Jåttåvågen Båtforening