I forbindelse med skifte av fakturasystem, opplever foreningen at flere medlemmer med registrert e-post, ikke har mottatt original faktura fra foreningen. Dette skyldes tekniske utfordringer knyttet til masseutsendelse av e-poster fra systemet. Enkelte større mottakere, som hotmail, lyse.net, equinor, gmail og liknende har systemer som siler ut foreningens innkommende e-post som svindel eller spam. Dette får foreningen ikke tilbakemelding på, og purrerutinene går sin automatiske gang.

Alle fakturaer blir sendt ut med denne mailadressen: noreply@unieconomy.no Vennligst klarer denne adressen slik at fremtidige fakturaer ikke havner i spamfilteret. Hvordan det gjøres må dere spørre mail-leverandøren deres om, da det er flere forskjellige metoder som benyttes.

Det nærmer seg tid for årsavgiftene (rett etter nyttår). Skulle dere ikke få faktura i uke 1, sjekk spamfilteret deres, og gi beskjed til havnekontor@jb-forening.no hvis dere ikke finner den, så sender vi en kopi. Mailer som sendes enkeltvis slipper som regel gjennom spamfilteret.