Vis alle avgått Driftsgruppe Havnekontor Kranfører Revisor Styret
Tor Inge Amble
Driftsgruppe

93214356

Driftsgruppe

Ronny Erga
Driftsgruppe

90601755

Driftsgruppe

Ine Helvik
Styremedlem - nestleder

952 29 259

Styret

Bjørn Løland
Reserve kranfører

400 17 956

Kranfører

Rune Myklebust
(Havne) Kontor leder

40556323

Havnekontor

Geir Helge Schmidt
Nettverk / data/ overvåking

475 09 074

Driftsgruppe

Ole Tom Tufte
Driftsgruppe

971 29 037

Driftsgruppe

Terje Løland
Leder

900 53 750

Havnekontor / Styret

Svein Olav  Joakimsen
Styremedlem kreativ resurs

932 14 356

Styret

Egil Schanche
Avgått Styremedlem - Faglig Råd - KNBF

957 26 691

avgått

Bjørn Egeland
Avgått Styremedlem

91566559

avgått

Kurt Wiig
Styremedlem

91539250

Styret

Lars Djuve
Avgått Varamedlem styret

98260037

avgått

Chornelius Aareskjold Rød
Varamedlem-Driftsgruppe

91683821

Driftsgruppe / Styret